MURDMAA

Hind:
SMAX SKATE
FISCHER
489,30 699 € -30% -209,70 LIISI al. 16,31/kuu
SMAX ZERO+SOFT
FISCHER
426,30 609 € -30% -182,70 LIISI al. 14,21/kuu
SMAX ZERO+MED
FISCHER
426,30 609 € -30% -182,70 LIISI al. 14,21/kuu
SMAX CLASSIC DOUBLE POLING
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
SMAX CLASSIC C-SPECIAL MEDIUM
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
SMAX CLASSIC 812 SOFT
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
SMAX CLASSIC 812 MEDIUM
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX SKATE -Stiff
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX SKATE -Med
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX SKATE +Stiff
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX SKATE +Med
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX SK+Stiff
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX CLASSIC -Soft
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX CLASSIC +Stiff
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu
RCS SMAX CLASSIC +Soft
FISCHER
419,30 599 € -30% -179,70 LIISI al. 13,98/kuu