Hawaiist

Kes on Hawaii?

Hawaii Express logo

Hawaii on avastaja, kuid Hawaii on ka looja. Hawaii hindab vabadust töö- ja kliendisuhetes, Hawaii õpib tegutsedes ning otsib uusi kogemusi ja uusi tooteid. Hawaiil on oma nägemus. Hawaii tahab anda oma toodetega inimestele võimaluse olla vaba ja elada huvitavat elu.

Hawaii on natuke nagu kangelane, kes tahab maailma parandada ja soovib, et seda ka hinnatakse. Kuid Hawaii pole mingi hull tõsisportlik higistaja. Hawaii tahab ise naerda ja lasta klientidel muiata. Hawaii on mänguline ja lõbus. Hawaiis peaks alati minema tuju heaks.

Hawaii tunneb oma ala, kuid Hawaii pole mingi taibu või analüütik. Hawaii on natuke nagu võlur, kes tunneb looduse saladusi. Teab, mis on parem kaup ja oskab seda mõnusas rahvakeeles seletada. Hawaii on hobiettevõte, mille omanikele on kasum küll väga oluline, kuid kes veel enam hindavad vabadust ja vahetut õhkkonda.

Hawaii ei salli teiste peale surutud reegleid, Hawaii tahab elada oma elu. Kuid Hawaii ei ole mingi valitseja, kes oma elulaadi ka teistele tahab peale suruda. Hawaii on pigem nagu semu, kes loob õhkkonna, mis samade väärtustega inimesi poodidesse ikka ja jälle tagasi toob. Hawaii poed on praktilised, aga õdusad. Hawaii on nagu klubi. Kuigi Hawaii ei salli reegleid, pole ta mingi mässaja, kes võitleb võitlemise enda pärast.

Hawaii müüb kaupa, mis on inimestele hea. Kaupa, mis aitab inimestel vabana värskes õhus ringi liikuda. Hawaii hoolib inimestest. Kuid Hawaii pole nagu armastav ema, kes last õue saates ta kurguni kinni mässib ja oma nägemust klientidele peale surub. Hawaii on vahetu jutuga tegelane, kes ausalt iga kauba kohta ütleb, mis on selle head ja vead ning laseb vabal inimesel endal otsustada.


10 olulisemat väärtust, mida kannab endas sõnapaar HAWAII EXPRESS

1. Elurõõm
Hawaii Express teeb kõik, et klientid tunneksid rohkem elurõõmu. Tahame, et meie kliendid saaksid parema enesetunde saavutamise nimel veedetud hetkedest võimalikult suurt naudingut. Müüme neile selleks spordivahendeid, anname neile nõu ja üritame hoolt kanda selle eest, et ükski probleem seoses meie müüdavate toodetega või meie pakutavate teenustega ei vähendaks kliendi elurõõmu. Kui klient rõõmustab, rõõmustame ka meie.

Hawaii Express teeb kõik, et tiimiliikmed tunneksid rohkem elurõõmu. Tahame, et Hawaii meeskonnas töötamine annaks kõigile hea enesetunde ning palju põnevaid ning nauditavaid kogemusi. Üritame hoolt kanda selle eest, et ükski tööalane probleem ei vähendaks ühegi tiimiliikme elurõõmu. Kui rõõmustame meie, rõõmustab ka klient.

2. Usaldusväärsus
Hawaii Express hoiab oma kõrget usaldusväärsust klientide silmis. Tahame, et klient teaks, et meie peale võib loota ja meie oleme alati valmis tegutsema tema heaolu nimel. Samuti ei kasuta me kunagi seda usaldust kurjasti ära. Tahame, et klient pöörduks oma rõõmude ja muredega meie poole – meie rõõmustame tema rõõmude üle ja meie püüame tema muredele lahenduse leida.

Hawaii Express hoiab oma kõrget usaldusväärsust oma tiimiliikmete silmis. Tahame, et iga meeskonnaliige teaks, et selles organisatsioonis võib oma kolleegide peale loota ja et kõik organisatsiooni liikmed on alati valmis tegutsema oma kolleegi heaolu nimel. Samas ei kasuta ükski tiimiliige kunagi oma kolleegi usaldust kurjasti ära. Tahame, et iga tiimiliige pöörduks oma rõõmude ja muredega oma kolleegide poole – meie rõõmustame üksteise rõõmude üle ja püüame oma kaasvõitlejate muredele lahenduse leida.

3. Professionaalsus
Hawaii Express peab professionaalsust üheks organisatsiooni tugevaimaks küljeks – nii oma tooteid müües ja hooldades, kui ka klienti nõustades või temaga muul moel suheldes. Teame, et professionaal annab oma kliendile asjatundlikku nõu, aga teame ka seda, et professionaal ei püüa kunagi jätta asjatundlikku muljet, kui ta teemat ei valda, vaid leiab klienti nõustama kolleegi, kes tõepoolest saab klienti aidata.

Hawaii Expressi meeskonnaliige teeb iga päev kõik, et tema enda ja tema kolleegide teadlikkus müüdavate toodete, osutatavate teenuste ja klienditeeninduse osas kasvaks pidevalt. Samas säilitab iga meeskonnaliige professionaalsuse suheldes oma töökaaslastega või arutades tööalaseid probleeme oma lähedaste isikutega.

4. Ausus
Hawaii Express on oma klientide suhtes aus ja avatud. Tahame müüa kliendile seda, mida ta tegelikult vajab, mida ta kasutada oskab ja mis tema naudingut meie toodetest tegelikult suurendaks. Teavitame klienti alati meile teadaolevatest asjaoludest, mis võivad tema ostuostust muuta. Me ei lähtu kunagi kliendiga suheldes oma isiklikest eesmärkidest, sest nii võime oma usalduse kliendi silmis kaotada. Kui meie klienti aidata ei saa, siis tunnistame seda ausalt ja võimalusel suuname kliendi selle ettevõtja poole, kes kliendi mure lahendab.

Hawaii Expressi liikmed on oma kolleegide suhtes ausad ja avatud. Anname kõik alati ausalt ja aegsasti kolleegidele teada mistahes probleemidest, mis võivad mõjutada teiste tiimiliikmete tööd. Samuti suhtleme avatud viisil oma ülemustega probleemidest, mis takistavad meil või teistel meeskonnaliikmetel tööd tõhusalt tegemast.

5. Koostöö
Hawaii Express on pidevas koostöös kliendiga, et olla alati kursis kliendi soovide, ootuste ja vajaduste muutumisega. Suhtleme aktiivselt kliendiga, oleme kursis tema harjumuste arenguga ning hoiame klienti kursis arengutega meie toodete ja teenuste valikus.

Hawaii Expressi meeskonnaliikmetena teame, et parima tulemuse saavutame ühtse tervikuna tegutsedes. Ükski Hawaii Expressi töötaja ei unusta hetkekski, et tema kolleegid on talle toeks nii müügitegevuses kui ka eraelulistes saavutustes, ja seetõttu oleme üksteise suhtes alati abivalmid. Peame Hawaii Expressi kui organisatsiooni tugevat nime olulisemaks, kui oma isiklike müügieesmärkide täitmist.

6. Tervis
Hawaii Express teab, et terves kehas on terve vaim. Seetõttu töötame iga päev selle nimel, et meie kliendid end meie abil tervete ja tugevatena tunneksid. See tähendab, et lisaks selleks vajalike toodete müümisele anname me kliendile nõu, kuidas nende toodetega tõhusaimal ja ohutuimal viisil ümber käia.

Hawaii Expressi iga liige teab, et on oma aktiivse tervisliku elustiiliga klientidele ja kolleegidele eeskujuks. Seetõttu kanname kõik oma tervise eest hoolt sama aktiivselt, kui soovime, et meie kliendid ja kolleegid seda teeksid. Hoolitsedes pidevalt oma tervise eest, saame ka klientidele ja kolleegidele paremini oma kogemuse põhjal nõu anda.

7. Loovus
Hawaii Expressi meeskond ja tema edendatavat eluviisi järgivad inimesed otsivad alati uusi võimalusi, kuidas enda ja ennast ümbritsevate inimeste elu põnevamaks muuta. Nii püüame alati avastada leidlikke lahendusi klientideni jõudmiseks, nendega suhtlemiseks, nende vajaduste väljaselgitamiseks, nende soovide rahuldamiseks. Klient tunneb Hawaii Expressi tulles alati ärevust, sest teab, et iga kord ootab teda midagi uut.

Hawaii Express ei pea kunagi probleeme lahendamatuteks – mõtleme pidevalt välja võimalusi, kuidas töökorraldust ja töösuhteid parandada. Ka konkreetsete probleemide puudumisel mõtleme alati sellele, kuidas panustada oma tegevuse või ideedega organisatsiooni paremasse käekäiku.

8. Sõprus
Hawaii Express on nagu sõprade klubi – meile tasub alati külla tulla, meil on alati oma kliente nähes hea meel, me soovime, et meie klientidel läheks alati hästi, ja kui oma kliente pärast rõõmsat kohtumist ära saadame, loodame neid peagi taas kohata. Kliendid teavad, et oleme nende sõbrad – nad usaldavad meile oma muresid ja teavad, et meie nõu tasub kuulda võtta. Kui oma sõprade lootusi mingil põhjusel alt veame, anname endast kõik, et sõprus püsima jääks.

Hawaii Express on nagu sõprade klubi – kõik organisatsiooni liikmed elavad üksteise saavutustele kaasa ja aitavad vajadusel üksteist. Me ei jäta kunagi teist meeskonnaliiget üksi, kui näeme, et tal on töö- või eraelus muresid, vaid otsime võimalusi kolleegi aitamiseks ja toetamiseks. Keegi ei käitu teise suhtes ebasõbralikult, vaid annab endast kõik, et sõprus püsiks.

9. Lojaalsus
Hawaii Express hindab kõrgelt oma klientide lojaalsust ning ei võta seda kunagi iseenesestmõistetavana. Me teame, et lojaalsus tuleb välja teenida ning teeme alati kõik selle nimel, et seda hoida. Ka meie oleme oma klientide ja partnerite suhtes lojaalsed – kliendid ja partnerid teavad, et meie peale võib loota, et meie pakume neile alati parimat lahendust ja toetame neid võimaluste piires nende ettevõtmistes.

Hawaii Expressi liikmed on lojaalsed oma organisatsiooni suhtes. Anname kõik endast iga päev maksimaalse, et terve organisatsiooni avalik maine ja saavutused oleksid võimalikult kõrged. Lähtume oma tegevuses alati organisatsiooni põhiväärtustest, ega püüa kunagi isiklikel eesmärkidel ettevõtte ühtset vaimu õõnestada. Juhul kui tunneme ennast millestki häirituna, räägime sellest oma kolleegidega ega asu kunagi ennast või teisi ilma aruteluta organisatsiooni vastu pöörama.

10. Hoolimine
Hawaii Express hoolib oma klientidest ja nende käekäigust. Me tahame teada sellest, kui meie klientidel läheb hästi ja nad on meiega ja meie toodetega rahul. Aga me tahame teada ka sellest, kui klient ei ole rahul – nii saame me hoolitseda selle eest, et tehtaks kõik meist olenev kliendi olukorra parandamiseks. Nii saame ka teada, kuidas järgmisel korral kliendi rahulolu paremini tagada.