Rent

TALVINE RENT - Almare, Pirita, Viimsi, Lõunakeskus, Rakvere, Võru ja Pärnu HAWAII

NB! Rendihinnale lisandub deposiit ühe komplekti kohta 150 € (laste kmpl 100 €) sularahas või maksekaardiga, mille firma tagastab rendi lõppemisel.

Osaledes Alpiexpressi suusareisil, on Hawaii Expressis suusa- või lumelaua komplekti rent täiskasvanule 77€/nädal. Arvestuse aluseks on 8 päeva hind -30%. Pakkumine kehtib reisi broneeringu esitamisel.

Rent

FÄTIRENT - Pirita HAWAII

TINGIMUSED

  • Rendilevõtja on kohustatud varustust kasutama heaperemehelikult ning sihi-pärasel otstarbel, tagastama varustuse ning tasuma renditasu tähtaegselt lepingus sätestatud summas.
  • Rendilevõtja tasub rendisumma ja deposiidi täies mahus ette.
  • Varustuse mitteõigeaegsel tagastamisel on Rendile võtja kohustatud lisaks renditasule maksma viivist 5% renditud varustuse jaehinnast iga ületatud päeva eest. Kui rendilevõtja pole tagastanud varustust 7 päeva jooksul renditähtaja möödu-misest, kohustub rendilevõtja maksma hüvitist, milleks on renditava varustuse jaehind Hawaii Expressi kaupluses ja seda 10 päeva jooksul renditähtaja lõppemisest.
  • Rendileandjal on õigus kõiki kohaldatavaid tasusid, viiviseid ja hüvitusi kinni pidada rendilevõtja deposiidist.
  • Rendilevõtja on kohustatud hüvitama kõik varustusele tekitatud kahjustused.

NB! Rendihinnale lisandub deposiit 300 € sularahas või maksekaardiga, mille firma tagastab rendi lõppemisel.

FÄTIRENT