Hawaii Express veebipoe müügitingimused

Müügitingimuste kehtivus

Müügitingimused kehtivad Hawaii.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja OÜ Hawaii Express, aadress Pirita tee 102, Tallinn 12011, äriregistri kood 10027017, KMKR EE100283507 (edaspidi Veebipood HE) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad HE veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Veebipood HE jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.hawaii.ee

Hinnainfo

Kõik veebipoes HE toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Kõik kaubad, mille kättasaamise kohaks on märgitud Hawaii Expressi kauplused ning tema koostööpartnerid (vt kontaktid) ei lisandu ostuhinnale transpordikulu.

Ostudel, mille kogusumma jääb alla 50 euro, ja kättesaamise koht ei ole Hawaii Expressi kauplus või tema koostööpartnerid, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

Üle 50 € maksumusega kaupade (va. rattad) transport Omniva pakiautomaati on tasuta. Tasuline on Omniva kuller (kaalupõhine kohaletoimetamine).

Tarbija soovil kulleriga tema poolt näidatud aadressile tarnitud ratta transport on tasuline ja sellisel puhul tarnitakse Tarbijale eelkomplekteeritud ratas, mis on pakendatud pappkasti ja vajab Tarbijapoolset lõppkomplekteerimist.

Tuleb kinnitada juhtraud, sadulatoru koos sadulaga, esiratas ja pedaalid.

Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja veebipood HE vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

Veebipood HE jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.hawaii.ee

Tellimuse vormistamine

Lisage soovitud tooted ostukorvi.

Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.

Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−17.00 ). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

Müügilepingu jõustumine

Kauba müügilepinguga kohustub veebipood HE andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood HE poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood HE-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 4 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood HE tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

Veebipood HE ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood HE ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Selleks peab Tarbija saatma veebipood HE-le kirjaliku taganemisavalduse e- posti teel aadressile eshop@hawaii.ee 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist. HE soovitab ostjal märkida avaldusse ka taganemise põhjus. Tüüpvorm on toodud veebipoe HE kodulehel.

Lepingust taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija esitama ostutšeki ja tagastama toote originaalpakendis. Toote pakend peab olema kahjustamata ning toode kasutamata/kandmata.

Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Kui tarbija taganeb lepingust 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest, kannab tarbija kõik toote tagastamisega seotud postikulud. Veebipood HE tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, sealhulgas ka kauba tarbijale kättetoimetamisega seotud postikulud.

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

Kauba tagastamisel logistikafirma kaudu vastutab Tarbija toote piisava pakendamise eest, arvestades logistikafirma poolseid pakendamise nõudeid.

Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood HE on nõustunud kauba vastu võtma Hawaii Expressi jaekaupluses.

Vääramatu jõud

Veebipood HE ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood HE ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

Veebipoel HE on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.

Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.hawaii.ee

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

Veebipood HE vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood HE poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood HE ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood HE.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile eshop@hawaii.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt HE ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel HE ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood HE ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu: Pronksi tn 12 Tallinn 10117; kontakttelefon: 6201707; e-post: info@tarbijakaitseamet.ee ja komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.